AC&S Prague s.r.o.

Accounting Consulting & Services

Tým

Michal Jurečka

Michal Jurečka se pohybuje v oblasti účetnictví již téměř 20 let. V minulosti poskytoval své služby mimo jiné klientům ve společnosti RSM TACOMA a.s., kde působil pět let jako senior konsultant v oddělení outsourcingu účetnictví a trustových služeb. Bohaté zkušenosti získal také jako financial controller ve výrobní společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.

V současné době působí ve společnosti AC&S Prague s.r.o., kde se zaměřuje na vedení účetnictví a likvidace společností.

Jiřina jurečková

Jiřina Jurečková založila společnosti AC&S Prague s.r.o. v roce 2008 a vedení účetnictví a mezd se věnuje bezmála také 20 let. Rozsáhlé zkušenosti má jak s interním, tak také externím vedením účetnictví a v neposlední řadě také s implementací a nastavováním účetních software a jejich optimalizací.