Zpracování daňové evidence

  • daňová evidence (jednoduché účetnictví) předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci (jednoduché účetnictví) včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
  • zpracování řádné a mimořádné daňové závěrky v daňové evidenci (jednoduché účetnictví)
  • zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
  • zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.