Mzdy a personalistika

 • měsíční zpracování mezd malé organizace (do 25 zaměstnanců)
 • výplatní pásky, rekapitulace odvodů zdravotního a sociálního pojištění
 • vystavení příkazů k úhradě
 • přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • zpracování evidenčních listů
 • roční zúčtování daně z příjmu pro zaměstnance, roční výkazy pro finanční úřad
 • registrace na úřadech správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadu
 • evidence výdeje stravenek, výpočet nároku na stravenky
 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • vyhotovování potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.