Likvidace obchodní společnosti

Kompletní zajištění likvidace obchodní společnosti, představující právní, účetní, daňové a organizační kroky, zahrnující mimo jiné:

  •  poskytnutí osoby likvidátora
  •  oznámení vstupu do likvidace živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám
  • sestavení přehledu jmění ke dni vstupu do likvidace
  • zpracování mimořádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, účetní závěrky v průběhu likvidace a účetní závěrky  ke dni ukončení likvidace
  • zpracování veškerých daňových přiznání a přehledů pro finanční úřad
  • projednání zabezpečení archivu a dokumentů s příslušným státním archivem
  • výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.