Komplexní vedení účetnictví

  • vystavení prvotních účetních dokladů
  • kontrola náležitosti účetních dokladů a jejich likvidace
  • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • evidence majetku a zásob
  • zpracování výkazu zisků a ztrát a rozvahy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví (podvojné účetnictví)
  • zpracování řádné a mimořádné účetní závěrky
  • zpracování přiznání DPH, souhrnného a kontrolního hlášení
  • zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.